Informacions

AMPA

Programa d'ajuts pel material escolar

Imatge 0 per Programa d'ajuts pel material escolar

Enviada per mcirera el 20/Jun/2020 - 17:03

Ja es poden sol·licitar les  ajudes que l’Ajuntament de Manresa destina als estudiants de la ciutat.

Els beneficiaris i requisits per accedir-hi són els següents:

a. Estar empadronat/da a Manresa.

b. Estar matricula/dat en un centre educatiu de Manresa per al curs 2020/21 en qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.


c. Pertànyer a una unitat familiar de convivència que no supera la renda anual fixada en el tram C del barem establert en el sistema de tarifació social de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2020, i que és el següent:

trams  curs 2020-21.jpg

*Per verificar els nivells de renda anual del nucli familiar, l'Ajuntament consultarà, prèvia autorització de les persones que composen la unitat familiar majors de 16 anys, les dades que constin als registres administratius propis, així com aquelles que puguin constar en registres administratius d’altres administracions públiques en relació als requisits d'accés.

*Es considerarà unitat familiar de convivència la constituïda per un grup de convivència comuna —segons el padró municipal— per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. La relació de parentiu s'avaluarà a partir de l’alumne/a. La unitat familiar haurà de considerar-se com una unitat econòmica en termes d'ingressos i despeses

Documentació a aportar:

- Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat núm. 1. La sol·licitud haurà d’incloure tots els

membres de la unitat familiar majors de 16 anys que conviuen en el mateix domicili on

resideix l’alumne/a, i el nom dels alumnes per als quals es sol·licita l'ajut, indicant nom,

cognoms i data de naixement, NIF/NIE (si s’escau) i centre educatiu on l'alumne estarà

matriculat per al curs 2020/21.

 

- NIF/NIE. Caldrà aportar la fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas de no disposar-ne, caldrà adjuntar còpia del passaport (llevat que ja s'hagi aportat en

una altra convocatòria sense que s’hagin produït modificacions).

 

- Llibre o llibres de família. Còpia de totes les pàgines emplenades del llibre o llibres de família, o certificat de naixement (llevat que ja s'hagi aportat en una altra convocatòria sense que s’hagin produït modificacions).

 

Atenció, veureu que no cal adjuntar la fotocòpia de la documentació (DNI i llibre de família) en el cas d'alumnes que ja hagin estat beneficiaris de l'ajut el curs anterior (2019-21).

Per poder presentar la sol·licitud caldrà que passeu pel despatx de l'AMPA a buscar la documentació necessària del 29 de Juny al 3 de Juliol de 9.30h a 13.00h. (també us adjuntem l'imprès de la sol·licitud per si la podeu o voleu imprimir i omplir directament des de casa)

Recollida de tota la documentació  (al despatx de l'AMPA) del 6 al 10 de Juliol de 9.30h a 13.00h.

 

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu orientacio.pius@iespfq.cat

 

 

Més notícies a la categoria AMPA

No hi ha comentaris.
Només els usuaris validats poden enviar comentaris. Enregistra't o Valida't.

  Calendari

  Tal dia com avui

1911

Hiram Bingham descobreix al Perú les ruïnes de la ciutat sagrada dels inques, Machu-Picchu.

1914

El científic anglès Archibald Low presenta a Londres un aparell capaç de transmetre imatges a distància al qual anomena televisió.

1940

S'estableix a França el Govern de Vichy amb el mariscal Petain com a cap d'Estat.

1976

Carlos Arias Navarro dimiteix com a president del Govern espanyol, i és substituït per Adolfo Suárez (UCD), primer president de la democràcia.

1994

Arribada a Gaza del líder de l'OAP, Iàssir Arafat, després de 27 anys d'exili.

1997

La Guàrdia Civil rescata d´un zulo de Mondragón José Antonio Ortega Lara, segrestat per ETA durant 532 dies.

  Citacions

L'odi és la vergonya del covard Bernard Shaw