Informacions

Centre | Institut

Modificació del protocol sobre VAGUES ALUMNAT

Imatge 0 per Modificació del protocol sobre VAGUES ALUMNAT

Enviada per vgrau el 25/Nov/2019 - 09:03

El dimecres dia 20 de novembre de 2019, el Claustre i el Consell Escolar van aprovar una modificació que afecta al protocol que ha de seguir l’alumnat de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, en el cas de voler adherir-se una convocatòria de vaga feta per algun dels sindicats d’estudiants.

La proposta presentada recull les demandes fetes per l’alumnat i adequa les NOFC a la normativa actual.

En particular, a partir de la seva aprovació, tot l’alumnat de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, haurà de presentar el full de comunicat de vaga amb prou antelació a la direcció del centre, però mai el dia anterior a la vaga. Aquest comunicat es podrà baixar del web del centre a INFORMACIONS \ DOCUMENTS \ NOFC. Un cop passada la vaga, hauran de portar les justificacions signades per la família als seus tutors i tutores. En aquest sentit, s’ha fet un model específic per fer aquesta justificació que l’alumnat haurà de baixar del web del centre a INFORMACIONS \ DOCUMENTS \ NOFC.  Aquest model recull tota la informació necessària per a una correcta justificació per part de la família.

Des del centre, es valora molt positivament la manera com l’alumnat ha fet arribar les seves propostes i la seva capacitat per trobar un equilibri entre el que es voldria i el que és possible dur a terme.

Equip Directiu


El dimecres dia 20 de novembre de 2019, el Claustre i el Consell Escolar van aprovar una modificació que afecta al protocol que ha de seguir l’alumnat de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, en el cas de voler adherir-se una convocatòria de vaga feta per algun dels sindicats d’estudiants.

La proposta presentada recull les demandes fetes per l’alumnat i adequa les NOFC a la normativa actual.

En particular, a partir de la seva aprovació, tot l’alumnat de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, haurà de presentar el full de comunicat de vaga amb prou antelació a la direcció del centre, però mai el dia anterior a la vaga. Aquest comunicat es podrà baixar del web del centre a INFORMACIONS \ DOCUMENTS \ NOFC. Un cop passada la vaga, hauran de portar les justificacions signades per la família als seus tutors i tutores. En aquest sentit, s’ha fet un model específic per fer aquesta justificació que l’alumnat haurà de baixar del web del centre a INFORMACIONS \ DOCUMENTS \ NOFC.  Aquest model recull tota la informació necessària per a una correcta justificació per part de la família.

Des del centre, es valora molt positivament la manera com l’alumnat ha fet arribar les seves propostes i la seva capacitat per trobar un equilibri entre el que es voldria i el que és possible dur a terme.

 

Equip Directiu

 

 

Adjuntem el nou redactat de l’apartat 4.5 de les NOFC actualitzades:

 

4.5.- FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE PER DECISIÓ COL·LECTIVA DE L’ALUMNAT (VAGA D’ALUMNAT)

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DACE), Art. 24.2 (Decisions sobre l’assistència a classe):

 

“Les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió no tinguin la consideració de falta, sempre que prèviament hagin estat comunicades a la direcció del centre pel consell de delegats i delegades i sempre que es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors legals. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s’han d’aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l’aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d’actuació.”

 

 

Per tal de regular el dret de vaga de l’alumnat que va de 3r d’ESO fins al 2n de Batxillerat, l’alumnat del centre disposa del model: “Comunicat alumnat que fa vaga”.

 

En aquest comunicat cal indicar-hi entre altres: el curs/grup, el nom del delegat/da i la signatura, la data de lliurament del mateix, la descripció de la vaga i el llistat dels noms i cognoms de l’alumnat que farà vaga tot indicant-ne el dia o dies de vaga.

 

Els delegats/des de grup han de lliurar aquest model complimentat a la direcció, amb prou antelació per a l’adequada organització del centre i sempre abans del dia d’inici de la vaga.

 

En el cas de complir tots els requisits, l’alumnat rebrà una còpia de l’autorització, amb la data i la signatura de la direcció. En cas contrari, s’entendrà que la vaga no està autoritzada.

 

Després de la vaga, l’alumnat haurà de portar el justificant d’assistència per motiu de VAGA amb l’autorització signada per la família o tutors/es legals (o la documentació que es determini en cada moment).

 

Per a l’alumnat que prèviament hagi comunicat a la direcció pels mitjans establerts la seva participació a una manifestació, “vaga” o altres fets que impliquin la NO assistència a classe, i dugui l’autorització de la família o tutors/es legals, la seva absència no tindrà la consideració de falta. En cas contrari, li constaran tantes faltes d’assistència com hores hagi faltat aquell dia.

Galeria d'imatges
 

Més notícies a la categoria Centre &  Institut

No hi ha comentaris.
Només els usuaris validats poden enviar comentaris. Enregistra't o Valida't.

  Calendari

  Tal dia com avui

1855

Comença a Catalunya la primera vaga general (de vuit dies) realitzada a Espanya.

1944

II Guerra mundial: Alemanya llança sobre Anglaterra els primers míssils utilitzats de la història, els V-1.

1947

L'URSS rebutja el Pla Marshall, però els representants francès i britànic decideixen prosseguir la seva aplicació.

1961

Mor el novel-lista Ernest Hemingway, premi Nobel de Literatura 1952.

1982

Espanya i EUA firmen nous convenis bilaterals, en substitució dels de 1976.

1996

França realitza el seu primer experiment atòmic a l'atol de Mururoa.

1994

Conchita Martínez es converteix en la primera tennista espanyola que guanya el torneig de Wimbledon.

  Citacions

La naturalesa fa que els homes ens assemblem els uns als altres i que ens ajuntem; l'educació fa que siguem diferents i que ens allunyem. Confuci