Informacions

Centre | Equip directiu

Vaga d'estudiants 1-O

Imatge 0 per Vaga d'estudiants 1-O

Enviada per vgrau el 27/Set/2018 - 09:06

Us informem que alguns sindicats d’estudiants, han convocat una jornada de vaga pel proper dilluns 1 d’octubre de 2018. Tal i com es recull a les NOFC del centre, l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat que seguint el protocol ho sol·liciti, tindrà la seva absència justificada.

Us recordem que sou les famílies qui justifiqueu la seva absència. Les dades de què disposem són que faran vaga el 92% a 3r d’ESO, el 78% a 4t d’ESO, el 89% a 1r de BAT i el 96% a 2n de BAT.

També volem comunicar-vos que no hi ha cap vaga de professorat.

A sota us reproduïm l’apartat de les NOFC que regula el dret de vaga i que podeu trobar a la nostra pàgina web.

Equip Directiu

 

Extracte de les NOFC de l’INS Pius Font i Quer (cliqueu a "Llegeix més...")


“FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE PER DECISIÓ COL·LECTIVA DE L’ALUMNAT (VAGA D’ALUMNAT)

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DACE), Art. 24.2 (Decisions sobre l’assistència a classe):

 

“Les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió no tinguin la consideració de falta, sempre que prèviament hagin estat comunicades a la direcció del centre pel consell de delegats i delegades i sempre que es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors legals. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s’han d’aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l’aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d’actuació.”

 

 

Per tal de regular el dret de vaga de l’alumnat que va de 3r d’ESO fins al 2n de Batxillerat, l’alumnat del centre disposa del model: “Comunicat alumnat que fa vaga”.

En aquest comunicat cal indicar-hi entre altres: el curs/grup, el nom del delegat/da i la signatura, la data de lliurament del mateix, la descripció de la vaga i el llistat dels noms i cognoms de l’alumnat que farà vaga tot indicant-ne el dia o dies de vaga.

En el cas de 3r d’ESO i 4t d’ESO, a aquest model cal adjuntar-hi els justificats d’assistència signats pels pares o la documentació que es determini en cada moment, mentre que en el cas de l’alumnat de Batxillerat, cal portar els justificants d’assistència signats pels pares el dia després de la vaga.

Als justificants d’assistència hi ha de constar clarament: dia o dies que es fa vaga, nom i cognoms de l’alumne/a, curs, grup, nom i cognoms dels pares i la signatura dels pares.

Els delegats/des de grup han de lliurar aquest model complimentat a la Direcció, 48h abans del dia d’inici de la vaga. En el cas de complir tots els requisits, en rebran una còpia d’autorització, amb la data i la signatura de la Direcció. En cas contrari, s’entendrà que la vaga no està autoritzada.

Per a l’alumnat que prèviament hagi comunicat a la direcció pels mitjans establerts la seva participació a una manifestació, “vaga” o altres fets que impliquin la NO assistència a classe, i dugui l’autorització de la família o tutors/es legals, la seva absència no tindrà la consideració de falta. En cas contrari, li constaran tantes faltes d’assistència com hores hagi faltat aquell dia.”

 

Més notícies a la categoria Centre &  Equip directiu

No hi ha comentaris.
Només els usuaris validats poden enviar comentaris. Enregistra't o Valida't.

  Calendari

  Tal dia com avui

1905

La tripulació del cuirassat rus Potemkin s'amotina a Sebastòpol, i el vaixell es refugia al port romanès de Constanza.

1910

Porfirio Díaz és elegit per setena i última vegada president de Mèxic.

1946

S'enfonsa a les illes Balears el submarí espanyol C-4 després de xocar amb el destructor Lepant. Moren els seus 60 tripulants.

1948

Les potències occidentals decideixen establir un pont aeri per assegurar el proveïment de Berlín.

1957

L'empresa espanyola Seat posa a la venda el cotxe 600, que es va convertir en un símbol del progrés a Espanya.

1977

Torna a Espanya Josep Tarradellas, president de la Generalitat de Catalunya a l'exili.

  Citacions

L'amor per la força res val, la força sense amor és energia gastada en va. Albert Einstein