Informacions

Centre | Equip directiu

Vaga d'estudiants 1-O

Imatge 0 per Vaga d'estudiants 1-O

Enviada per vgrau el 27/Set/2018 - 09:06

Us informem que alguns sindicats d’estudiants, han convocat una jornada de vaga pel proper dilluns 1 d’octubre de 2018. Tal i com es recull a les NOFC del centre, l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat que seguint el protocol ho sol·liciti, tindrà la seva absència justificada.

Us recordem que sou les famílies qui justifiqueu la seva absència. Les dades de què disposem són que faran vaga el 92% a 3r d’ESO, el 78% a 4t d’ESO, el 89% a 1r de BAT i el 96% a 2n de BAT.

També volem comunicar-vos que no hi ha cap vaga de professorat.

A sota us reproduïm l’apartat de les NOFC que regula el dret de vaga i que podeu trobar a la nostra pàgina web.

Equip Directiu

 

Extracte de les NOFC de l’INS Pius Font i Quer (cliqueu a "Llegeix més...")


“FALTES D’ASSISTÈNCIA A CLASSE PER DECISIÓ COL·LECTIVA DE L’ALUMNAT (VAGA D’ALUMNAT)

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DACE), Art. 24.2 (Decisions sobre l’assistència a classe):

 

“Les normes d’organització i funcionament del centre poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió no tinguin la consideració de falta, sempre que prèviament hagin estat comunicades a la direcció del centre pel consell de delegats i delegades i sempre que es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors legals. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s’han d’aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l’aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d’actuació.”

 

 

Per tal de regular el dret de vaga de l’alumnat que va de 3r d’ESO fins al 2n de Batxillerat, l’alumnat del centre disposa del model: “Comunicat alumnat que fa vaga”.

En aquest comunicat cal indicar-hi entre altres: el curs/grup, el nom del delegat/da i la signatura, la data de lliurament del mateix, la descripció de la vaga i el llistat dels noms i cognoms de l’alumnat que farà vaga tot indicant-ne el dia o dies de vaga.

En el cas de 3r d’ESO i 4t d’ESO, a aquest model cal adjuntar-hi els justificats d’assistència signats pels pares o la documentació que es determini en cada moment, mentre que en el cas de l’alumnat de Batxillerat, cal portar els justificants d’assistència signats pels pares el dia després de la vaga.

Als justificants d’assistència hi ha de constar clarament: dia o dies que es fa vaga, nom i cognoms de l’alumne/a, curs, grup, nom i cognoms dels pares i la signatura dels pares.

Els delegats/des de grup han de lliurar aquest model complimentat a la Direcció, 48h abans del dia d’inici de la vaga. En el cas de complir tots els requisits, en rebran una còpia d’autorització, amb la data i la signatura de la Direcció. En cas contrari, s’entendrà que la vaga no està autoritzada.

Per a l’alumnat que prèviament hagi comunicat a la direcció pels mitjans establerts la seva participació a una manifestació, “vaga” o altres fets que impliquin la NO assistència a classe, i dugui l’autorització de la família o tutors/es legals, la seva absència no tindrà la consideració de falta. En cas contrari, li constaran tantes faltes d’assistència com hores hagi faltat aquell dia.”

 

Més notícies a la categoria Centre &  Equip directiu

No hi ha comentaris.
Només els usuaris validats poden enviar comentaris. Enregistra't o Valida't.

  Calendari

  Tal dia com avui

1835

Inauguració de l'Ateneu de Madrid.

1836

Es dissolen a Espanya els gremis professionals.

1911

Mongòlia es converteix en protectorat rus.

1921

El Govern britànic atorga autonomia interna a Irlanda del Sud sota l'estatut de domini dins de la Commonwealth.

1962

El Departament d'Estat nord-americà confirma la retirada dels bombarders soviètics II-28 de Cuba.

1978

Aprovada en referèndum la nova Constitució espanyola.

1989

Felipe González pren possessió novament com a president del Govern després de les eleccions del 29 d'octubre, i confirma en els seus llocs tots els membres del seu anterior Gabinet.

  Citacions

Pluja d'hivern, dia d'infern. Popular