Informacions

Projectes | Equip directiu

Projecte de recerca de 4t d'ESO

Enviada per jcamprod el 28/Mar/2014 - 08:20

En el quart curs d’ESO tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l'alumnat mateix i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.


L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal. També es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral); la competència en el tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats); i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).

Els alumnes, en grups de 3 o 4, escolliran un tema del seu interès relacionat amb la destinació del viatge de final d’etapa que el l’actual curs acadèmic és Malta i elaboraran un treball d’una llargada de 10 fulls. L’alumnat que no participa del viatge podrà escollir un tema del seu interès de qualsevol camp.

Cada treball serà tutoritzat per un/a professor/a de l’equip docent de 4t d’ESO.

Temporització:10-14 de març

Formació de grups i tria del tema de recerca per part de l’alumnat a l’hora de tutoria.

17-21 de març

Assignació dels treballs al professorat de 4t d’ESO per part de coordinació.

24-28 de març

A l’hora de tutoria es donarà informació sobre com s’elabora un treball de recerca amb un dossier (1 dossier per grup).

Els alumnes ja poden començar a treballar pel seu compte.

Abril

Els alumnes treballaran pel seu compte. Seguiment a l’hora de tutoria.

28-29-30 abril

Lliurament del treball (versió 1) al tutor del treball. Valoració per part del tutor. Solament l’alumnat que participa al viatge.

5-9 maig

Compleció del treball durant el viatge de final d’etapa. Recollida d’informació in situ.

Elaboració del treball de recerca al centre (assistència no obligatòria) o a casa.

Dilluns 16 de juny

Lliurament i presentació oral del projecte de recerca d’11:00h a 13:30h.

 

Més notícies a la categoria Projectes &  Equip directiu

No hi ha comentaris.
Només els usuaris validats poden enviar comentaris. Enregistra't o Valida't.

  Calendari

  Tal dia com avui

1792

Comença la mesura del meridià de París, que va de Dunkerque a Barcelona. Va ser l'origen de l'establiment del Sistema Mètric Decimal.

1870

Exiliada a París, Isabel II firma l'abdicació a favor del seu fill, el futur rei Alfons XII.

1991

L'Assemblea de Croàcia aprova la decisió constitucional de sobirania i independència de la República de Croàcia.

1991

L'Assemblea d'Eslovènia s'autoproclama Estat sobirà, fet que provoca lluites sagnants durant dos dies.

1994

Els soldats russos desfilen per Berlín abans de la seva retirada del sector oriental de la ciutat, on hi han estat 50 anys.

1998

El Partit Unionista de l'Ulster (UUP) guanya les eleccions legislatives d´aquesta província.

  Citacions

Tots els ordinadors esperen a la mateixa velocitat. Llei de Crayne